Skontaktuj się z nami:

JOKER ul. Kwiska 18, 54-210 Wrocław

Tel. 71 351 78 32

Tel kom: 601 159 595

E-mail: sklep@joker.wroc.pl

Godziny otwarcia:

pn-pt: 10-18, sob. 10-14

GG: 5673647    

Raty

lukas

Dokladamy wszelkich staran aby oferowana przez nas sprzedaz ratalna byla jak najmniej dotkliwa dla Panstwa domowego budzetu, a odsetki byly jak najmniejsze:

 • Promocje „raty na dowod” umozliwia Panstwu udzielenie kredytu na podstawie dowodu osobistego w ciagu niespelna pieciu minut!!!
 • Promocja 10/5 obniza koszty kredytu do 5% w skali calego kredytu!!!*

Zapraszamy do zapoznania sie z pelna oferta naszych promocji!!!

*w niektorych przypadkach koszt kredytu moze byc wiekszy o koszt ubezpieczenia, moze byc ono obowiazkowe w niektorych wypadkach.

 • Oferujemy bardzo atrakcyjne oprocentowanie kredytów.
 • Pozostawiamy Ci całkowitą dowolność w wyborze okresu kredytowania – to, na ile rat będzie rozłożona spłata kredytu, zależy tylko od Twoich indywidualnych potrzeb i Twojej oceny możliwości finansowych.
 • Oferujemy wiele promocji we współpracujących z nami sklepach,
 • Formalności ograniczone do minimum załatwiasz w ciągu kilkunastu minut w sklepie korzystając z pomocy sprzedawcy,
 • Bez zabezpieczeń (poręczycieli, weksli).
 • W celu podwyższenia wysokości kredytu możesz swoje dochody połączyć z dochodami małżonka.
 • Spłaty kredytu dokonujesz w bardzo prosty sposób – wszystkie raty są równe, dzięki czemu możesz łatwo planować swój budżet.
 • Możesz również wybrać sobie dzień, w którym chcesz spłacać raty, tak aby dopasować dzień spłaty do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
 • Spłacać raty możesz:
  • przekazem pocztowym
  • przelewem
  • za pomocą polecenia zapłaty, w porozumieniu z bankiem, w którym posiadasz konto
  • w punktach sieci VIA lub sieci Moje Rachunki znajdujących się
  • w placówkach handlowo-usługowych na terenie całego kraju.
 • Pomyśleliśmy o bezpieczeństwie Twoim i Twojej rodziny już dziś – dlatego dajemy Ci możliwość skorzystania z wielu opcji ubezpieczenia kredytu, dzięki którym możesz sobie zapewnić spokojne sny.
 • Spłacimy całe Twoje zadłużenie w razie nieszczęścia:
  • ubezpieczenie na wypadek śmierci Kredytobiorcy lub jego trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania.
 • Nawet przez 6 miesięcy będziemy spłacać Twoje raty w razie utraty źródła dochodu:
  • ubezpieczenie od bezrobocia – gdybyś stracił pracę
  • ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy – gdybyś musiał przebywać na długotrwałym zwolnieniu lekarskim uniemożliwiającym Ci wykonywanie pracy

Jakich wymagamy dokumentów?

Aby dokonać zakupu na raty w systemie LUKAS wystarczy przedłożyć:

 • Dwa dokumenty tożsamości (w tym dowód osobisty)
 • Dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:
  Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
 • emeryci i renciści: Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
  prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:
  Kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie* dowodów wpłaty podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące
 • inne źródła dochodu:
  Według indywidualnych ustaleń z LUKAS SA

*) oryginał do wglądu

aig

 • wydrukuj zaświadczenie o zarobkach
 • Ty wybierasz towar, my za niego płacimy
 • Szybko otrzymujesz informację o przyznaniu kredytu
 • Nie potrzebujesz poręczycieli
 • Spłacasz stałe raty
 • Masz możliwość ubezpieczenia kredytu: program „Bezpieczne raty
 • Otrzymujesz indywidualne upusty w prowizji
 • Pierwsze zakupy z AIG i regularnie spłacane raty uprawniają Cię do korzystania z wielu przywilejów przy kolejnych transakcjach: „Kredytu Zaufania„, zakupów z Kartą „Profit Plus” i in.

Jakich wymagamy dokumentów?

Jeszcze się nie znamy. Dlatego przy podpisywaniu pierwszej umowy kredytowej poprosimy Cię o przygotowanie:

 • dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, m.in. paszport, prawo jazdy, legitymacje służbowe, karta kredytowa ze zdjęciem);
 • w przypadku emeryta lub rencisty (powyżej 55 lat) zamiast drugiego dokumentu wystarczy okazać decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia
 • dokumentu poświadczającego źródło i wysokość dochodów (w zależności od źródła dochodów wymagamy różnych dokumentów):
  • Jeśli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę:
   zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (średnia za ostatnie 3 miesiące) lub oświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia zaświadczenia są ważne do 30 dni od daty wystawienia
  • Jeśli jesteś emerytem lub rencistą:
   oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury (dla emerytów poniżej 55 lat – również kopia decyzji o przyznaniu świadczenia); lub oryginał wyciągu bankowego (wraz z informacją o zakładzie przekazującym świadczenia oraz numerem i kwotą świadczenia); lub zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia (w przypadku rencistów powyżej 50 lat podstawą do określenia zdolności kredytowej mogą być dochody z tytułu renty rodzinnej)
  • Jeśli jesteś rolnikiem:
   zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości dochodów (z adnotacją o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego); lub oryginał nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne wraz z 2 ostatnimi dowodami wpłat podatku rolnego
  • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:
   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów; lub ksero deklaracji PIT 5 za ostatni lub przedostatni miesiąc, potwierdzona pieczęcią Urzędu Skarbowego; lub w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu: dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego z ostatnich 3 miesięcy; zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami; dla kredytu do 1500 zł: dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 3 miesięcy
  • Inne (świadczenia przedemerytalne, renty lub emerytury zagraniczne)
   oryginał ostatniego lub przedostatniego odcinka renty/emerytury; lub zaświadczenie świadczeniodawcy o wysokości wypłacanego świadczenia; kopia decyzji o przyznaniu świadczenia lub decyzji o waloryzacji świadczenia (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku świadczeń zagranicznych)


dpd-pickup-joker

Wymiana podzespołów


Wymiana podzespolow

 

Serwis laptopów

  Serwis laptopów  

Sprawdzenie części

  Sprawdzenie sprzetu  

Konfigurowanie

  Wymiana czesci komputerowych